Obavijest o terminu održavanja provjere znanja

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac objavljuje 

OBAVIJEST
 o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

JAVNI POZIV za dodjelu subvencija

Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede za Šibensko-kninsku županiju u 2014.godini, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka

 poljoprivrede i ruralnog razvoja  za 2014.godinu

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

Temeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Back to top