Za digitalizaciju Kino dvorane Pirovac osigurano bespovratnih 300 tisuća kuna

Nakon što smo se u rujnu prošle godine prijavili na poziv Ministarstva kulture za financiranje javnih potreba u kulturi zaprimili smo obavijest da je Općini Pirovac u svrhu digitalizacije odobreno bespovratno 300 tisuća kuna. Ukupna vrijednost projekta digitalizacije kino dvorane Pirovac iznosi 620 tisuća kuna. 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13.)   i   točke   6.   Zaključka   o   utvrđivanju   Prijedloga   Urbanističkog   plana   uređenja Poduzetničke zone Torine za javnu raspravu (KLASA: 350-03/14-01/02, URBROJ: 2182/11- 03-15-26, od 13. ožujka 2015. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje 

Plaža Starine blizu bespovratnim sredstvima za izradu ukupne projektne dokumentacije

Povjerenstvo za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Fond za razvoj turizma u 2014.g.“ nas je obavijestilo da je projekt u sklopu kojeg bi se trebala izraditi projektna dokumentacija uređenja gradske plaže „Starine“ u Pirovcu za potrebe ishodovanja građevinske dozvole, ušao u uži izbor za dodjelu bespovratnih sredstava. 

Ministarstvo gospodarstvo dodijelilo bespovratno 200.000,00 kuna

Temeljem Javnog poziva za povećanje energetske učinkovitosti i infrastrukture i aplikacije Općine Pirovac odobren je maksimalan iznos bespovratnih sredstava od 200 tisuća kuna. 

Back to top