Predan projektni prijedlog za financiranje sredstvima EU Županijskog centra za gospodarenje otpadom Bikarac

Nastavak projekta predstavlja uvođenje županijskog sustava gospodarenja otpadom jer sadržajno obuhvaća izgradnju dvaju pretovarnih stanica, postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada i nabavku specijalnih vozila za ekonomičan transport otpada. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Općini Pirovac 90.000,00 kn za uređenje nerazvrstanih cesta

Sukladno prijavi na natječaj Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Općini Pirovac 90.000,00 kn za uređenje nerazvrstanih cesta. 

FZOEU odobrio 40 tisuća kuna za nabavu komunalne opreme - kompostera

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Pirovac odobrio je sredstva za nabavu komunalne opreme – kompostera za sakupljanje otpada na području Općine Pirovac. 

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU zone Torine

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine provedena je u periodu od 26. ožujka 2015. godine do 24. travnja 2015. godine. 

Back to top