Ne zaboravimo žrtvu i herojstvo Vukovara i Škabrnje!

Bitka za Vukovar je najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu. To je bila 87-dnevna opsada hrvatskog grada Vukovara od strane Jugoslavenske narodne armije, uz pomoć srpskih paravojnih snaga od kolovoza do studenog 1991. godine tijekom Domovinskog rata. Bitka je završena porazom lokalnog Zbora narodne garde, velikim razaranjem Vukovara i brojnim ubojstvima i progonom hrvatskog stanovništva. U bitci je poginulo između 2.900 i 3.600 ljudi.

Zaključak o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac donosi

Nova zlata za karate školu Pirovac

Članovi karate škole "Pirovac" osvojili su 4 zlatne medalje na Međunarodnom karate turniru "Kaštele open". Luana Božac je u kategoriji mlađe učenice - 28 kg bila bolja od Antonije Jurlin – Dalmacija iz Splita i od Lorene Poljak – Fortiter iz Kaštela dok je Toni Gulam u kategoriji mlađi učenici – 30 kg pobjedio Maria Pažina-Porto Tolero iz Ploča i Marka Moraču - Zanšin iz Splita.

Izdana Lokacijska dozvola za sustav odvodnje Pirovac - Tisno - Jezera!

Trenutno na području aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera ne postoji izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, niti uređaj za pročišćavanje istih. Otpadne vode se ispuštaju u more obalnim ispustima, bez ikakvog pročišćavanja ili se skupljaju u septičim jamama. Iz većeg dijela objekata se otpadne vode putem septičkih jama direktno ili indirektno ispuštaju u more. Manji broj septičkih jama je izveden propisno nepropusno. Sva tri mjesta aglomeracije nalaze se u relativno zatvorenom obalnom području tako da ovo netretirano ispuštanje otpadnih voda u more pretstavlja izuzetan problem.

Back to top