Šimun Barić na Polača open kickboxing turniru osvojio prvo mjesto

Proteklog vikenda u Polači održan je 5. po redu Polača open kickboxing turnir za sve uzrasne kategorije. Na turniru je nastupilo oko 260 natjecatelja iz 20 hrvatska klubova. Vodički klub Hrvatski branitelj dragovoljac sa našim sumještaninom Šimunom Barićem u disciplini Pointfighting -42 kg. osvojio je prvo mjesto. 

Izbori za članove vijeća MO Kašić i Putičanje

Na temelju članaka 32. i 67. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.) i članka 2. stavka 1. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/14.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 8. sjednici, od 17. travnja 2018. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac. 

Krenuli radovi postave i obilježavanja nove prometne signalizacije

Nastavno na novi Prometni elaborat vođenja prometnih tokova i organiziranja prometa u mirovanju u centru naselja Pirovac i Odluku Općinskog vijeća o usvajanju istog, Općina Pirovac pristupila je radovima postave i obilježavanja prometne signalizacije.

Zadovoljena administrativana provjera za projekt -Podrška potrebitima na području Općine Pirovac- vrijednog 1,57 milijuna kuna

oziv „Zaželi – program zapošljavanja žena" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Back to top