OBAVIJEST o upisu djece u vrtić

 OBAVIJEST 

Prijava za uključivanje djece u vrtić 
za pedagošku godinu 
2018./2019. 

Akcija darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 

08. svibnja 2018. (Utorak, 09.00 - 12.00 sati) 

Kandidacijske i zbirne liste za članove vijeća MO Kašić i Putičanje

Na temelju članka 11. točke 6. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/14.), Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Općine Pirovac sastavilo je i objavljuje kandidacijske i zbirne liste za vijeća MO Kašić i Putičanje.

Obavijest o proljetnoj deratizaciji

Djelatnici tvrtke AS – EKO d.o.o. provesti će proljetnu preventivnu sustavnu deratizaciju Općine Pirovac u razdoblju od 04. 05. do 08. 05. 2018. godine. Deratizacija će se provesti parafinskim mamcima s aktivnom tvari bromadiolon. Mamci će biti crvene i tamno-roza boje.

Back to top