Ministarstvo Općini Pirovac odobrilo 175 tisuća kuna za uređenje lučkog područja

Općini Pirovac Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređanja danas je odobrilo 175.000 kuna za uređenje pirovačkog lučkog područja.

POZIV NA JAVNU TRIBINU

Zbog prilagodbe Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, Odluci o načinu pružanja javne usluge te primjene novog Cjenika prikupljanja miješanog komunalnog otpada, Vrilo d.o.o. organizira javnu tribinu na kojoj će biti prisutni Koviljka Aškić, univ.spec.dipl.ing, i Aleksandar Lazić, mag.oecol.et prot.nat. iz tvrtke „Eko-Adria" d.o.o. Pozivaju se svi zainteresirani stanovnici Općine da dođu na tribinu te budu aktivni sudionici iste.

Članovi karate škole Pirovac osvajaju nove medalje

Članovi karate škole "Pirovac" osvojili su 5 medalja na "2. Split Karate Cup-u" koji je održan prošlog vikenda u Splitu.

Krenulo uklanjanje ilegalnih plutača na području Općine Pirovac

Nastavno na zapisnik i rješenje Lučke kapetanije Šibenik, Odjela za inspekcijske poslove naloženo je Općini Pirovac da ukloni 185 sidrenih sustava, u naravi plutača sa pripadajućim betonskim blokovima sa dijela pomorskog dobra – morskog akvatorija plaže Starine, ukupno 140 konada i plaže Lolić, ukupno 45 komada jer upotreba brodica unutar akvatorija plaže ugrožava sigurnost kupača.

Back to top