JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vrulje

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Vrulje za javnu raspravu (Klasa: 350-03/18-01/01, URBROJ: 2182/11-03-19-33, od 7. studenoga 2019. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vrulje

Lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2019./20.

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za akademsku godinu 2019./20.

OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2020. godinu

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture
i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac
za 2020. godinu

Back to top