Usvojen je proračun za 2020. godinu u visini 25, 2 milijuna kuna!

Prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 19.721.900,00 kuna. Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava iz 2019. godine (višak prihoda) iznosi 1.950.000,00 kuna.

Vlada RH imenovala Ivana Gulama za novi mandat u Odbor regija EU!

Na zatvorenom dijelu 197. Sjednice Vlade Republike Hrvatske imenovan je općinski načelnik Ivan Gulam za novi mandat 2020.-2025. U Odbor regija Europske unije što je novi značajan uspjeh za pozicioniranje naše općine.

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine), Općina Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

OBAVIJEST o produženju trajanja javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i točke 4. Zaključka o izmjenama Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac za javnu raspravu (Klasa: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2182/11-03-19-42, od 21. studenoga 2019. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

OBAVIJEST
o produženju trajanja javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III)
Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Back to top