JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac za 2018. godinu

Na temelju Odluke o priznanjima Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/03.), Odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Pirovac upućuje 

JAVNI POZIV 
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 
Općine Pirovac za 2018. godinu 

Ministarstvo kulture odobrilo 60.000 kuna bespovratnih sredstava za restauratorske radove

Na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara prijavljeno je 353 programa, a Ministarstvo je na kraju odabralo 236 programa. Među njima je i onaj prijavljen od strane Općine Pirovac. 

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada od 01. veljače do 31. svibnja 2019.

Obavještavamo korisnike kako je na snazi novi vozni red koji traje do kraja svibnja. Prema istom, miješani komunalni otpad odvoziti će se ponedjeljkom, utorkom i srijedom po zonama. 

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Prijedlogom načelnika i odlukom Općinskog vijeća, visina paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te objektu za robinzonski smještaj na području Općine Pirovac zadržava se na dosadašnjoj razini. Odluku možete preuzeti na sljedećem linku:

Back to top