Zaključak o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac donosi

Nova zlata za karate školu Pirovac

Članovi karate škole "Pirovac" osvojili su 4 zlatne medalje na Međunarodnom karate turniru "Kaštele open". Luana Božac je u kategoriji mlađe učenice - 28 kg bila bolja od Antonije Jurlin – Dalmacija iz Splita i od Lorene Poljak – Fortiter iz Kaštela dok je Toni Gulam u kategoriji mlađi učenici – 30 kg pobjedio Maria Pažina-Porto Tolero iz Ploča i Marka Moraču - Zanšin iz Splita.

Izdana Lokacijska dozvola za sustav odvodnje Pirovac - Tisno - Jezera!

Trenutno na području aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera ne postoji izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, niti uređaj za pročišćavanje istih. Otpadne vode se ispuštaju u more obalnim ispustima, bez ikakvog pročišćavanja ili se skupljaju u septičim jamama. Iz većeg dijela objekata se otpadne vode putem septičkih jama direktno ili indirektno ispuštaju u more. Manji broj septičkih jama je izveden propisno nepropusno. Sva tri mjesta aglomeracije nalaze se u relativno zatvorenom obalnom području tako da ovo netretirano ispuštanje otpadnih voda u more pretstavlja izuzetan problem.

Akcija darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 

11. studenog 2016. (petak, 09.00 - 11.00 sati) 

Back to top