Pristigla građevinska dozvola za gradnju novih općinskih prostorija i knjižnice

Prvi će kat postojeće zgrade biti adaptiran i rekonstruiran, a proračunom tekuće godine planirana je prva faza realizacije projekta, odnosno, građevinski radovi vrijedni oko 1,4 milijuna kuna. Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja projekt će se sufinancirati sa 348 tisuća kuna. 

Općina Pirovac prijavila se za natječaj za izgradnju punionice za električne automobile

Općina Pirovac prijavila se za realizaciju projekta električne punionice na Javni poziv za sufinanciranje gradnje punionica vrijedan 5,8 milijuna kuna kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Krenuli radovi uređenja nerazvrstanih cesta

Danas su započeli pripremni radovi za asfaltiranje više ulica na području Općine Pirovac sukladno općinskom proračunu i Programu gradnje za 2019. godinu. 

FZOEU odobrio sredstva za projekt „Za more čisto i Pirovac lipo misto“

Osnovni cilj projekta je izvaditi otpad sa morskog dna na planiranim pozicijama, te ga deponirati na javne deponije. Sekundarni cilj projekta je upoznati sve dionike s količinom i vrstom otpada, potaknuti svijest o količini odbačenih stvari u neposrednoj blizini kupališta, sidrišta, luci, ribolovnim područjima, te ih potaknuti da se savjesno odnose prema moru i okolišu koji nas okružuje, a nerijetko ima utjecaj na egzistenciju stanovništva u njegovoj blizini. 

Back to top