Print this page
14 May 2019

Krenuli radovi uređenja nerazvrstanih cesta

Danas su započeli pripremni radovi za asfaltiranje više ulica na području Općine Pirovac sukladno općinskom proračunu i Programu gradnje za 2019. godinu. 

Nakon provednog postupka javne nabave odabrana je tvrtka „Sarađen" d.o.o. koja će izvesti radove vrijedne 500 tisuća kuna sa PDV-om.

„Nastavljamo značajna ulaganja u općinsku infrastrukturu i vjerujem da je vidljivo iz godine iz godinu da je sve manje neuređenih ulica na području naše općine. Vjerujem da ćemo kako smo i najavili do kraja ovog mandata doći u situaciju da doista ni jedna nerazvrstana cesta na području naše općine neće biti bez asfalta.", rekao je načelnik Gulam.