Print this page
30 April 2019

Obavijest o upisu djece u vrtić

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS 

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakon o predškolskog odgoja i obrazovanja (NN10/97,107/07 I 94/13.) dječji vrtić „Mendula" Pirovac primati će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja i to za ostvarivanje sljedećih redovnih programa za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu:

1. Jutarnji program (od 07.00-13.00 sati)

2. Cjelodnevni desetosatni program smjenskog rada (od 07.00-17.00 sati ili od 10.00-20.00 sati)

3. Besplatni program predškole (250 sati godišnje), organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnosti ustanove.

UPISI TRAJU OD ČETVRTKA 02. SVIBNJA 2019. DO PETKA 31. SVIBNJA 2019.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

Roditelj ili skrbnik djeteta treba pripremiti sljedeće osobne podatke i dokumentaciju:
1. Osobne podatke djeteta: ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu prebivalištu i spol djeteta.
2. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u prostorijama vrtića)
3. Rodni list djeteta (preslika)
4. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
5. Liječnička svjedožba (obrazac potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić)
6. Donijeti presliku knjižice procijepljenosti djeteta
7. Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposljenju oba roditelja
8. Dokumenti kojima roditelj ili skrbnik dokazuje pravo prednosti pri upisu

PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Općine Pirovac za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja čija djeca već pohađaju DV „Mendula", roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji troje ili više djece, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama, za djecu s teškoćama u razvoju potrebno je – rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga medicinska dokumentacija.

OBJAVA REZULTATA UPISA
Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Zahtjevi zaprimljeni nakon roka za predaju i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati niti bodovati.
Rezultati upisa objaviti će se do kraja lipnja 2019. godine.
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića. Pravo na žalbu roditelji imaju u roku od 15 dana od objave rezultata.
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće vrtića-
Potpisivanje ugovora biti će u rujnu 2019. godine.

UPIS
Dijete se uključuje u jedan od redovitih programa početkom pedagoške godine od 1. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

Ravnateljica
Miranda Paić

U Pirovcu, 02. svibnja 2019.

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ