07 February 2019

Ministarstvo kulture odobrilo 60.000 kuna bespovratnih sredstava za restauratorske radove

Na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara prijavljeno je 353 programa, a Ministarstvo je na kraju odabralo 236 programa. Među njima je i onaj prijavljen od strane Općine Pirovac. 

Odobrena su sredstva za obnovu oltarne pale „Bogorodica sa svecima" u crkvi sv. Jurja u visini 60.000 kuna, a radovima će uskoro pristupiti.

„Svake godine vodeći brigu o pirovačkoj kulturnoj-povijesnoj baštini prijavljujemo projekte na javni poziv Ministarstva kulture i iako nije visoki iznos zahvalni smo što su i ove godine odobrena bespovratna sredstva. Očekujemo uskoro rezultate i za druge prijavljene projekte.", rekao je načelnik Gulam

Back to top