30 January 2019

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Prijedlogom načelnika i odlukom Općinskog vijeća, visina paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te objektu za robinzonski smještaj na području Općine Pirovac zadržava se na dosadašnjoj razini. Odluku možete preuzeti na sljedećem linku:

"Kako bismo spriječili da automatizmom novog zakona visina paušala poraste na 750,00 kuna po krevetu i sazvana je sjednica Općinskog vijeća. Jednoglasno je i izglasano da će iznos paušala biti i dalje 300,00 kuna. Kašić i Putičanje kao mjesta gdje želimo potaknuti razvoj ruralnog turizma imaju prijedlog smanjenja paušala u visini zakonskog minimuma od 150,00 kuna.
To je nastavak vođenja politike manjih poreza i u odnosu na susjedne općine u županiji i dalje imamo i nižu visinu prireza, komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Sredstva za razvoj ćemo kao i dosad tražiti u EU fondovima i ministarstvima, a ne udarcima na džepove pirovčana.", rekao je načelnik Ivan Gulam.

PREUZIMANJE ODLUKE 

Back to top