11 December 2018

JAVNA RASPRAVA - Strategija razvoja turizma Općine Pirovac

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u javnoj raspravi o strategiji razvoja turizma Općine Pirovac. Nakon dva kruga sastanaka, prvo sa užom skupinom aktera u turizmu, a potom i sa širom javnošću, korištenjem desk metode i metode terenskog istraživanja, kreirana je draft verzija strategije razvoja turizma naše općine. 

Tko želi može doći u ured Turističke zajednice općine Pirovac na adresu Kralja Krešimira IV 6, Pirovac svaki radni dan od 08:00 - 15:00 i preuzeti isprintani primjerak, a svoje ideje, prijedloge, primjedbe i kritike možete poslati na e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  i to u trajanju javne rasprave, a zaključno sa 31. siječnja 2018. godine. 

PREUZMITE DOKUMENT

Back to top