02 November 2018

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Vrulje

Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17), Općina Pirovac kao nositelj izrade objavljuje Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Vrulje. 

Općinsko vijeće Općine Pirovac na 11. sjednici, od 27. rujna 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Vrulje (Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije, broj 12/18). 

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu. 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Vrulje

Back to top