02 November 2018

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17), Općina Pirovac kao nositelj izrade objavljuje Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac. 

Općinsko vijeće Općine Pirovac donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije, broj 12/18). 

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu. 

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Back to top