12 September 2018

OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2018. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. 

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje Centar za socijalnu skrb Šibenik, a korisnik se za ostvarivanje prava na troškove ogrjeva obraća nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u konkretnom slučaju, Općini Pirovac. 

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da zaključno do dana 15. listopada 2018. godine u Općini Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2018. godini. Uz zahtjev se obvezno prilažu:

- preslika rješenja/potvrde o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
- preslika osobne iskaznice,
- pisana izjava korisnika da se u kući/stanu grije na drva.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

KLASA: 551-08/18-01/01
URBROJ: 2182/11-03-18-2
Pirovac, 12. rujna 2018.

OBRAZAC izjave da se korisnik grije na drva OBRAZAC zahtjeva za podmirenje troskova ogrjeva

 

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.

 

Back to top