Print this page
29 August 2018

Završen Glavni projekt uređenja Trga Rudina

Općina Pirovac planira izvesti rekonstrukciju Trga Rudina od novouređene Stare rive do spoja sa ulicama Gornja i Donja opločenih kaldrmom. Ukupna površina obuhvata je cca. 550m2.
Ovime se i ova javna površina unutar zaštićene povijesne jezgre želi urediti na primjeren način. 

U sklopu radova planira se izvesti rekonstrukcija svih postojećih instalacija, uređenje oborinske odvodnje, upuštanje postojećih zračnih instalacija elektro opskrbe, javne rasvjeta te osigurati lokacija i odgovarajuća infrastruktura za odvijanje različith manifestacija. 

Sam trg planira se izvesti opločenjem kamenim pločama tipa „Dolit". 

Potvrdu na predloženi glavni projekt izdalo je i Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Šibeniku nakon pregleda dokumentacije. 

Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,5 milijuna kuna. 

„Trg Rudina povijesni je centar Pirovca i smatramo da apsolutno zaslužuje da se odgovarajuće i uredi. U pirovačkoj povijesnoj jezgri želimo više autentičnih suvenirnica i konobi, a ne beton. U uređenje pirovačke kulturno-povijesne baštine posljednjih smo godina uložili značajna sredstva nastojeći je revitalizirati i turistički valorizirati, a vjerujem da će nas postupno pratiti i lokalne privatne inicijative.", rekao je načelnik Ivan Gulam.