13 July 2018

Općini Pirovac odobreno 1,83 milijuna kuna iz EU fondova

Općini Pirovac iz Europskog socijalnog fonda tj. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Odobreno 1.829.900,08 kuna tj. 100% vrijednosti prijavljenog projekta općine „Plan za sretan dan". Glavna grana gospodarstva lokalnog područja je turizam i ugostiteljstvo u kojem je aktivna većina (radno sposobnog) stanovništva. Spomenuti sektori nerijetko zahtijevaju rad u popodnevnim smjenama i u večernjim satima (posebice u vrijeme turističke sezone koja se produžuje iz godine u godinu), a često se događa da ljudi iz Pirovca rade izvan svog mjesta prebivališta što dodatno produžuje period odsutnosti iz svog kućanstva. Navedeno posebno utječe na obitelji s malom djecom koje se susreću s problemom neusklađenosti radnog vremena dječjeg vrtića s potrebama zaposlenih roditelja. 

Kako bi se doprinijelo rješavanju navedenog problema, Općina Pirovac je u partnerstvu s Dječjim vrtićem "Oršula" - područni odjel "Mendula" odlučila uspostaviti smjenski rad područnog dječjeg vrtića što bi omogućilo radno vrijeme od 6:30 do 20 sati. Kroz predloženi projekt omogućit će se smjenski rad vrtića za 21 djece o kojima će se brinuti stručni kadar Vrtića koji će se kroz predloženi projekt dodatno usavršavati kako bi pružali što kvalitetniju uslugu rada s djecom. Također, kro predloženi projekt provodit će se kreativno-plesna radionica za djecu. U Dječjem vrtiću "Oršula" - područni odjel "Mendula" na području Pirovca upedagoškoj godini 2016./2017. u redovnom je programu zbrinuto 42 djece u dobi od 3 godine do 7 godina života. Prethodno izradi ovog projektnog prijedloga napravljeno je nekoliko sastanaka predstavnika lokalne samouprave, vodstva dječjeg vrtića "Oršula" i roditelja čija djeca pohađaju područni odjel "Mendula" gdje su roditelji iskazali potrebu za uvođenjem smjenskog rada dječjeg vrtića kako bi se radno vrijeme dječjeg vrtića uskladilo s potrebama zaposlenih roditelja. Roditelji rade većinom u uslužnim djelatnostima koja zahtijevaju smjenski rad, stoga postoji realna potreba za tkz. "smjenskim" dječjim vrtićem. Takvo radno vrijeme dječjeg vrtića zadovoljilo bi potrebe roditelja koji obavljaju sljedeće poslove: ugostitelj ili zaposlenik u srodnim djelatnostima, iznajmljivač apartmana, trgovac, zaposlenici u pekarnama, obavljanje poslova čišćenja jahti, apartmana, sobarica u hotelima i sl. Važno je napomenuti da je pokrenut postupak svih potrebnih radnji kako bi se započelo s provedbom smjenskog rada Vrtića s danom početka projekta.

Projekt pod nazivom "Plan za sretan dan" doprinosi ostvarenju cilja D.1. (Unaprijediti rani i predškolski odgoj i obrazovanje) koji se nalazi u dokumentu "Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine" kojom se omogućuje dosljedna primjena pedagoških standarda u predškolskom odgoju i obrazovanju kroz pružanje smjenskog rada u dječjem vrtiću s iskazanom opravdanom potrebom za radom dječjeg vrtića s radnim vremenom duljim od 10 sati. Predloženi projekt se naslanja i na Program Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. Demografski razvitak i revitalizaciju društva gdje će se omogućiti usklađivanje poslovnog i obiteljskog života na način da se radnovrijeme dječjih vrtića prilagodi radnom vremenu roditelja što će doprinijeti ostvarenju izravnih i neizravnih mjera populacijske politike. Na lokalnoj razini projekt doprinosi provedbi Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2016. – 2020. Cilj 3. Mjera 2. Izgradnja i modernizacija obrazovnih i kulturnih objekata (škola, studentskih domova, vrtića, knjižnica, muzeja...) gdje će se povećati kvaliteta (edukacije nastavnog osoblja na planu boljeg upoznavanja s novim vještinama) i dostupnost odgoja i obrazovanja (uvođenje smjenskog rada Dječjeg vrtića "Oršula" – područni odjel "Mendula" u Pirovcu).

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci sa očekivanom primjenom od rujna tekuće godine.

„Projektom "Plan za sretan dan" omogućit će se uvođenje smjenskog rada u Dječji vrtić "Oršula" - Područni odjel "Mendula", čime će se omogućiti usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz prilagođavanje radnog vremena dječjeg vrtića radnom vremenu roditelja. Također, projektom će se omogućiti dodatno stručno usavršavanje stručnjaka koji rade u dječjem vrtiću, što će povećati kvalitetu provedbe programa predškolskog odgoja i naobrazbe. Užurbano se pripremamo i za prijavu za novi natječaj gdje ćemo aplicirati izgradnju i opremanje novog vrtića sa jaslicama vrijednog oko 7 milijuna kuna. Očekujemo vrlo skoro nove milijune iz EU fondova za druge već ranije prijavljene projekte.", rekao je načelnik Ivan Gulam. 

Back to top