21 June 2018

Postavljeni novi štandovi na pirovačkoj rivi

Općina Pirovac nabavila je šest novih štandova u ukupnoj vrijednosti od 100 tisuća kuna koji će služiti za prodaju raznog ljetnog asortimana te različitih domaćih i tradicionalnih proizvoda, a koji su zamijenili dosadašnje stare i dotrajale.

"Ovom investicijom postigli smo to da na glavnoj pirovačkoj rivi imamo šest jednakih, oku ugodnih i funkcionalnih štandova za razliku od dosadašnjih starih i dotrajalih. Ovo je pozitivan primjer kako trebaju izgledati objekti u svrhu prodaje ljetnog i raznog drugog asortimana, a cilj nam je da ovakvi objekti zažive i na glavnim pirovačkim plažama umjesto trenutnih improvizacija na raznim privatnim parcelama.", rekao je načelnik Ivan Gulam. 

Back to top