Print this page
01 June 2018

Krenulo uklanjanje ilegalnih plutača na području Općine Pirovac

Nastavno na zapisnik i rješenje Lučke kapetanije Šibenik, Odjela za inspekcijske poslove naloženo je Općini Pirovac da ukloni 185 sidrenih sustava, u naravi plutača sa pripadajućim betonskim blokovima sa dijela pomorskog dobra – morskog akvatorija plaže Starine, ukupno 140 konada i plaže Lolić, ukupno 45 komada jer upotreba brodica unutar akvatorija plaže ugrožava sigurnost kupača.

Općina Pirovac je na poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i uvjetima za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2018. godini prijavila i dobila sredstva za projekt „Uklanjanje plutača u van lučkom području pomorskog dobra u Općini Pirovac". Odobreno je 49.500,00 kuna te su nakon javne nabave krenuli radovi.

Općina Pirovac poziva zainteresirane mještane da se jave Županijskoj lučkoj upravi Šibensko-kninske županije i tamo prijavi/upiše za dobivanje legalnog veza u lučkom području na području općine.

Općina Pirovac ne raspolaže sa vlastitim vezovima, niti radi bilo kakve popise zainteresiranih mještana za vez.

Općina Pirovac isključivo u suradnji sa Županijskom lučkom upravom planira skoru nabavku novih pontona kako bi se u tekućoj godini osigurali novi vezovi.