30 May 2018

Zadovoljena administrativna provjera za provedbu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Općina Pirovac je u sklopu projektnog prijedloga EKO Regija – Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te Gradom Kninom, Vrgorcem i Općinom Biskupija, Općinom Tribunj i Općinom Kijevo prošla administrativnu provjeru. Utvrđeno je da projektni prijedlog ispunjava sve tražene uvjete.

Cilj ovog Poziva je informiranje cjelokupnog stanovništva te pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 kuna, a iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

"Drago nam je da smo u suradnji s drugim gradovima i jedinicama lokalne samouprave zadovoljili administrativnu provjeru po ovom Javnom pozivu kako bi edukacijom stanovništva povećali stopu odvojenog prikupljanja otpada te time smanjili količine koje se odlažu na RCGO Bikarac i izgradili svijest i razumijevanje svih skupina građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.", rekao je načelnik Ivan Gulam.

Back to top