21 May 2018

Rezultati izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 11. točke 11. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/14.), Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Općine Pirovac utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA
za članice/članove vijeća mjesnih odbora

A) VIJEĆE MJESNOG ODBORA PUTIČANJE

I. Od ukupno 86 birača upisanih u popis birača, glasovao je 21 birač, odnosno 24,42%, od čega je prema glasačkim listićima glasovao 21 birač, odnosno 24,42%.
Važećih listića bilo je 19, odnosno 90,48%.
Nevažećih je bilo 2 listića, odnosno 9,52%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: KREŠO KARTELO 19 glasova 100,00%.

III. Na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», broj 144/12. i 121/16. – u daljnjem tekstu: Zakon), kandidacijska lista koja sudjeluje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora je:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: KREŠO KARTELO.

IV. Na temelju članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u vijeću mjesnog odbora:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP,
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. KREŠO KARTELO,
2. NATALIJA UREM,
3. JOSO MORIĆ.

B) VIJEĆE MJESNOG ODBORA KAŠIĆ

I. Od ukupno 107 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 18 birača, odnosno 16,82%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 18 birača, odnosno 16,82%.
Važećih listića bilo je 17, odnosno 94,44%.
Nevažeći je bio 1 listić, odnosno 5,56%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: FRANE TROSKOT 17 glasova 100,00%.

III. Na temelju članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijska lista koja sudjeluje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora je:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: FRANE TROSKOT.

IV. Na temelju članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u vijeću mjesnog odbora:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP,
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. FRANE TROSKOT,
2. JAKOV TROSKOT,
3. ALEN TROSKOT.

KLASA: 013-01/18-01/12
URBROJ: 2182/11-03-18-1
Pirovac, 21. svibnja 2018.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA MJESNE ODBORE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNICA
Ranka Vučković Vukman, dipl. iur., v. r.

 

 

Back to top