16 May 2018

Krenuli radovi postave i obilježavanja nove prometne signalizacije

Nastavno na novi Prometni elaborat vođenja prometnih tokova i organiziranja prometa u mirovanju u centru naselja Pirovac i Odluku Općinskog vijeća o usvajanju istog, Općina Pirovac pristupila je radovima postave i obilježavanja prometne signalizacije.

U odnosu na postojeće stanje promatrane zone, predloženi zahvati donijeli bi niz bitnih poboljšanja. Osim povećanja kapaciteta parkirnih površina (kvalitetnijim obilježavanjem kolnih površina, izmjenom prometne regulacije) predloženo rješenje prometnica i parkirnih površina bitno će poboljšati kvalitetu kretanja i kontinuiranog vođenja prometa u cijelosti, a skladno tome, stanje sigurnosti pješačkog prometa u promatranoj zoni bitno bi se unaprijedilo.

"Velike probleme nam stvaraju i uske ulice nedovoljnog slobodnog profila za organizaciju dvosmjernog prometa kao što su Ulica don Balda Vijalića i Ulica kralja Tomislava u kojima se mijenja prometni tok iz dvosmjernog u jednosmjerni promet. Radovi će trajati do kraja tjedna te molimo vozače za oprez i poštivanje nove prometne regulacije u samom centru mjesta.", kazao je načelnik Općine Pirovac Ivan Gulam

 

Back to top