14 May 2018

Nova transformatorska stanica u Vruljama

Zbog poboljšanja opskrbe korisnika električne energije na području Pirovca kreće se sa izgradnjom TS10(20)0,42kV Magistrala Pirovac. Planirani završetak radova je prije turističke sezone.

„Drago mi je da će se nakon nekoliko godina rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i izrade projektne dokumentacije konačno izgraditi nova trafostanica koja će značajno pridonijeti opskrbi za predio Vrulje koji je, posebice u turističkoj sezoni, imao problema sa strujom. Zahvaljujem se stanovnicima na strpljenju i razumijevanju. Realizacijom projekta rasteretiti će se do sezone i transformatorska stanica TS KAMP Pirovac i olakšati pozicija Hotela Miran i drugih većih potrošača u turističkoj zoni. Već imamo i druge nove milijunske najave investicija HEP-a u opskrbu električnom energijom koja će omogućiti novi razvoj mjesta.", rekao je načelnik Ivan Gulam.

Back to top