22 March 2018

150 tisuća kuna za Staru rivu

Sporazum o zajedničkom financiranju na pomorskom dobru za 2018. godinu potpisan je jučer u Šibeniku. Prema odluci župana Šibensko-kninske županije u 2018. godini planirani izdaci za sanaciju pomorskog dobra u iznosu od 1,5 milijuna kuna raspoređeni su gradovima i općinama županije.

Od navedenog iznosa Općina Pirovac će dobivena bespovratna sredstva od 150.000,00 kn iskoristiti za uređenje Stare rive u Pirovcu. U planu je postavljanje novih klupa, kao i uređenje samih vezova. Radovi se planiraju izvršiti do početka turističke sezone.

„Zahvaljujem se županu što je prepoznao i uvažio naš zahtjev za nastavkom uređenje pirovačke Stare rive. Ovim ugovorom nastavlja se pirovački razvoj na moru.

Zadovoljni smo što je i realizirana naša ideja da imamo siguran i uređen lungo mare od Stare rive do Marine Pirovac. Već pripremamo i novu dokumentaciju za druge važne projekte kojima ćemo urediti naš obalni pojas i osigurati i nove vezove.", rekao je načelnik Gulam.

Back to top