27 February 2018

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za razdoblje 2017-2022

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13. i 73/17.) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša («Narodne novine», broj 64/08.), Općina Pirovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac
za razdoblje 2017. – 2022. godine

 

● Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za razdoblje 2017. – 2022. godine (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Plana), će biti na javnom uvidu u trajanju od 30 dana (javni uvid počinje dana 28. veljače 2018. godine, a završava dana 29. ožujka 2018. godine), te će tijekom navedenog razdoblja javnosti biti omogućen uvid u Nacrt prijedloga Plana na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac (www.pirovac.hr).

● Tijekom trajanja javnog uvida zainteresirana javnost može dati mišljenja, primjedbe i prijedloge na sljedeće načine:
- putem elektronske pošte:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
- putem redovne pošte na adresu: Općina Pirovac, Zagrebačka 23, 22 213 Pirovac.

● Mišljenja, prijedloge i primjedbe moguće je dostaviti zaključno s danom 29. ožujka 2018. godine.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko i nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu), neće se uzeti u razmatranje te neće biti sastavni dio izvješća o javnom uvidu.

● Po završetku javnog uvida izradit će se izvješće o javnom uvidu u Nacrt prijedloga Plana te će se isto objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac.

Klasa: 351-01/18-01/03
Urbroj: 2182/11-03-18-4
Pirovac, 27. veljače 2018.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU


Back to top