15 January 2019

Potpisani ugovori vrijedni 697 tisuća kuna za sufinanciranje rada i programa udruga

Danas su u Općinskoj vijećnici potpisani ugovori između općine Pirovac i udruga o financijskoj potpori programima i projektima od javnog značaja u kulturi, sportu, socijalnoj i drugoj skrbi za 2019. godinu.
U 2019. godini Općina Pirovac financirat će rad udruga u iznosu od 697.000,00 kn.

„Hvala vam na suradnji u protekloj godini i na svima aktivnostima koje provodite kojima se podiže kvaliteta života na području Pirovca. Čestitam vam na svim aktivnostima kojima promovirate naš Pirovac. Općina je i u ovoj godini osigurala znatna sredstva kako bi nagradili vaš volonterizam i kako bi mogli nesmetano nastaviti vaš rad za boljitak mjesta.", rekao je načelnik općine Ivan Gulam.

Općinskim proračunom predviđena su sredstva za sljedeće udruge:

 Naziv udruge

Sredstva 2019. (KN)

KUU „BEZDAN“ PIROVAC

42.000

PUHAČKI ORKESTAR PIROVAC

90.000

PJEVAČKI ZBOR „SV. JURAJ“

55.000

MNK PIROVAC

40.000

BOČARSKI KLUB „PIROVAC“

25.000

DSR „SPARTAN GYM“

10.000

DVD PIROVAC

300.000

OŠ PIROVAC

10.000

KDDK „ZLOSELO“

15.000

ŽUPA GOSPE OD KARMELA

50.000

HGSS STANICA ŠIBENIK

10.000

LAG I LAGUR

10.000

UDRUGA UHBDDR ŠKŽ

10.000

UDRUGA MASLINARA I ULJARA "ULJANICA"

10.000

KARATE ŠKOLA PIROVAC

20.000

UKUPNO

697.000

Back to top