02 December 2014

Novi građevinski radovi na komunalnoj infrastrukturi Pirovca

Danas su započeli radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže ulice Bravari u iznosu od 171.076,00 kuna sa PDV-om koji će trajati do kraja prosinca. Ovom zahtjevnom rekonstrukcijom zamijeniti će se dotrajale salonitne cijevi, te osigurati da i taj dio Pirovca dobije vodu bolje kakvoće. Ovim građevinskim radovima stvoriti će se i uvjeti za nove priključke. 

Započeli su radovi i na izgradnji javne rasvjete na području ulica Podravska, Istarska, Slavonska i Radnička koji će biti završeni u roku od 60 dana, a vrijednost radova je 219.905,00 kuna sa PDV-om. Izvođač radova je TEC- ELEKTROINSTALACIJE d.o.o. Ovim radovima završit će se prva faza izgradnje javne rasvjete za naselje Glavičica.

„Drago mi je da u kontinuitetu otvaramo nova gradilišta i ulažemo u podizanje komunalnog standarda na području naše općine. To ćemo činiti i dalje na zadovoljstvo svih mještana i gostiju.“, rekao je načelnik Gulam.

Back to top