27 October 2014

Završen konzervatorski elaborat za Crkvu Gospe od Karmela

Sadašnje stanje župne pirovačke crkve Gospe od Karmela je ispod zadovoljavajuće razine. Unutrašnjost građevine sustavno uništava vlaga, odnosno sol koja se nalazi u žbuci i prikuplja vlagu, te je potrebna kompletna sanacija unutrašnjeg prostora. 

Na vanjskom, kao i na unutarnjem dijelovima građevine utvrđene su nestručne intervencije i postoji opasnost da građevina trajno i nepopravljivo izmijeni izvorni oblik, odnosno da status kulturnog dobra postane upitan.

„Dolaskom na vlast prošle godine jedan od prvih projekata koje smo pokrenuli bila je izrada potrebne projektne dokumentacije kako bismo pristupili sanaciji stanja i uređenju Crkve Gospe od Karmela čije smo zatečeno stanje ocijenili vrlo lošim. Zadovoljan sam što smo sad izradili potrebni konzervatorski elaborat u okviru Javnih potreba u kulturi RH za 2014. godinu, kao neophodnoj podlozi za buduće projektno rješenje obnove i rekonstrukcije crkve Gospe od Karmela. U idućoj godini planiramo izradu izvedbenog projekta sanacije koji podrazumijeva izradu: Arhitektonsko izvedbenog projekta (sa detaljnim prikazom obnove i rekonstrukcije), Detalje zahvate sanacije (izvedbeni projekt s prikazom detalja, zidova, vanjskih otvora, poda, stropa, galerije, krova, stolarije, oltara, zvonika i sl.) i Troškovnik radova sanacije. Po završetku izrade sve potrebne projektne dokumentacije otvoriti ćemo i mogućnost onima koji žele da svojim doprinosom pomognu što brže uređenje naše crkve. Zahvaljujem Župi Gospe Karmelske i župniku don Hrvoju Kolaku koji nam je dao potrebne suglasnosti, a zahvalni smo što Općinu Pirovac i u ovom projektu prati Ministarstvo kulture koje ga i sufinancira sa 30 tisuća kuna.", rekao je načelnik Ivan Gulam.

Back to top