29 September 2014

2. sastanak Partnerskog odbora

Općina Pirovac potpisala je ugovor sa AZRA-om, varaždinskom razvojnom agencijom za izradu Strategije razvoja Općine Pirovac 2014 – 2020. Ovo je dokument od iznimne važnosti koji će definirati trenutni stupanj razvoja i usmjeravati cjelokupan budući razvoj Općine do 2020. godine.  

Početkom siječnja 2014. godine održao se prvi sastanak Partnerskog odbora gdje su predstavnici Azre upoznali mještane sa početkom izrade Strategije i njenim ciljevima. Dana 30. rujna 2014. godine održati će se drugi sastanak Partnerskog odbora za izradu Strategije razvoja Općine Pirovac na kojem će sudjelovati predstavnici javnog i civilnog sektora, a 01. listopada 2014. godine održat će se za predstavnike privatnog sektora s početkom u 17.00h u prostorijama Kino sale. 

Još jednom pozivamo sve predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora kako bi svojim stavovima, prijedlozima i sugestijama dali prilog formiranju Strategije razvoja Općine Pirovac do 2020. godine prije donošenja konačnog prijedloga Strategije. 

Back to top