05 September 2014

Projektna dokumentacija aglomeracije Pirovac - Tisno - Jezera

U okviru Operativnog programa "Zaštita okoliša" 2007 - 2013. prioritetna os 2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama, Ministarstvo poljoprivrede je na temelju Izvješća o provedenoj procjeni projekta odobrilo sufinanciranje  "Studijsko projektne dokumentacije aglomeracije Pirovac - Tisno - Jezera". Dodijeljena bespovratna sredstva iz fondova Europske unije iznose maksimalno 5.364.741,00 kn. 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik je u ime Općine Pirovac i Općine Tisno aplicirao izradu Studijsko - projektne dokumentacije aglomeracije Pirovac - Tisno - Jezera za raspoloživa financijska sredstva iz strukturnih fondova EU-a, a prema Ministarstvu poljoprivrede RH. Naša aplikacija je pozitivno ocijenjena te ministar g. Tihomir Jakovina donio Odluku o financiranju.

Iz fondova EU financira se 85% troškova izrade dokumentacije , dok 15% moramo osigurati iz lokalnih izvora. Za projekte aglomeracije Pirovac - Tisno - Jezera to bi iznosilo 482.445,00 kn.

„Iznos koji prema sporazumu sa Općinom Tisno će podmiriti naša općina je cca. 202.000,00 kn što ne može ni približno usporediti sa važnosti sustava odvodnje za daljnji razvoj mjesta, a posebno za najvažniju gospodarsku granu - turizam. Izuzetno smo zadovoljni što se i ovaj za nas iznimno važan projekt konačno kreće u željenom smjeru“, rekao je načelnik Gulam. 

Back to top