11 June 2014

Duže radno vrijeme tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine», broj 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13. i 30/14.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ZAKLJUČAK
o odobrenju drugačijeg radnog vremena za ugostiteljske objekte iz skupina
«Restorani» i «Barovi» na području Općine Pirovac

1. U dane 12., 18. i 23. lipnja 2014. godine ugostiteljski objekti iz skupina «Restorani» i «Barovi» na području Općine Pirovac, uključujući i ugostiteljske objekte smještene na plažama Lolić i Starine u naselju Pirovac, mogu raditi od 6.00 do 3.00 sata.

2. Iznimno, u dane mogućih daljnjih nastupa Hrvatske nogometne reprezentacije, ugostiteljski objekti iz točke 1. ovoga Zaključka također mogu raditi od 6.00 do 3.00 sata.

3. Odobrenje drugačijeg radnog vremena daje se povodom održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu Brazil 2014.

4. Ovaj Zaključak dostavit će se nadležnoj postaji Policijske uprave šibensko-kninske.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Gulam

Back to top