29 May 2014

Izgradnja komunalne infrastrukture

Općina Pirovac potpisala je ugovore o financiranju radova sa tvrtkom Vodovod i odvodnja d.o.o. na izgradnji produžetka dijela vodovodne mreže u odvojku Zadarske ulice i rekonstrukciji dijela vodovodne mreže Pirovačka ulica – JTC u Pirovcu. Radovi se upravo izvode, a vrijedni su 102.706,45 kuna. 

"Zadovoljni smo što se u spomenutim ulicama upravo sad realiziraju ovi radovi nakon godina molbi i iščekivanja njihovih stanara. Svi radovi biti će završeni do 15. lipnja, a još vrijednije radove i investicije na infrastrukturi očekujemo na jesen čim završi zabrana radova.", rekao je načelnik Ivan Gulam.

Posljednjih dana i HEP izvodi vrlo vrijedne radove. Instaliran je novi transformator za TS LOLIĆI (pojačan sa 630 kVA na 1000 kVA), a krenula je i izgradnja kabelskog voda 10(20) kV STARINE 2 – VAROŠ PIROVAC.

Back to top