25 April 2014

FZOEU odobrio 50 tisuća kuna za Makirinu

Dobiveno cca. 50 tisuća kuna od FZOEU-a za izradu studije "Potencijali autnomnih energetskih sustava napajanja iz obnovljivih izvora energije i analiza primjenjenih sustava javne rasvjete za EKO područje Makirina" . 

Na ulazu u Pirovac iz smjera Šibenika, nalazi se brdo Makirina koje izranja iz mora te je mikro-ekološki i ornitološki rezervat, dok su u podnožju na sjeverozapadnoj i jugozapadnoj strani prirodna mrjestilišta. Ova lokacija prepoznata i kao istaknuto prirodno dobro je uvrštena u Natura 2000. Osim izuzetnog prirodnog potencijala na lokaciji je i snažan balneološko-medicinski potencijal  (zona ljekovitog mineralnog blata i voda) kao i arheološki vrijedan lokalitet – Ivinj s crkvom.

Cilj projekta je determinirati postojeće stanje, ekološke i prirodne potencijale i okvire kako bi se napravio održivi sustav napajanja eko-javne rasvjete i prateće mikro-infrastrukture ne zadirući pritom nimalo u postojeće prirodno stanje prostora, te bez utjecaja na budući biološki sastav.  Rezultat bi bile jasne smjernice i tehno-ekonomske podloge za trasiranje, ekološku rasvjetu i fotonaponske module za buduće planirane investicije.

„Iako se naše opjevano brdo Makirina i ljekovito blato često spominjalo kao veliki pirovački potencijal nikad dosad nije napravljena cjelovita studija i dokumentacija kako bi se ovaj izrazito vrijedan lokalitet valorizirao. Danas je to ispravljeno i kao i svakom mještaninu iznimno mi je drago što je FZOEU naš projekt prepoznao i odlučio sufinancirati. Činjenica da smo jedina općina u našoj županiji potpisnica Covenant of Mayors zasigurno je također pomogla.“, rekao je načelnik Gulam.

Studija "Potencijali autnomnih energetskih sustava napajanja iz obnovljivih izvora energije i analiza primjenjenih sustava javne rasvjete za EKO područje Makirina" je sastavni dio većeg projekta kako bi se lokalitet očuvao od potencijalnog devastiranja, ali bi se izgradnjom eko-infrastrukture omogućilo stanovnicima i gostima kretanje po označenim trasama i dionicama te upoznavanje s prirodnom i povijesnom baštinom. Nakon implementacije projekta očekivani rezultati su:

 - 5-10 km uređenih zelenih staza 
 - 50-100 eko-rasvjetnih mjesta 
 - Izgradnja autonomnog sustava napajanja temeljenog na OIE (cca 10-20kW) i eliminiranje oko 30-60 t CO2eq godišnje 
 - 10-20 tisuća posjetitelja po sezoni 
 - EKO nastava – pokazne vježbe iz OIE i EE te zaštite prirode 
 - Nova sezonska radna mjesta 
 - EKO vizura mjesta

Općina Pirovac je ovaj projekt kandidirala u veljači te je Odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije osigurano 48.750,00 kuna tj. 40% ukupne vrijednosti projekta.

Back to top