Print this page
19 March 2014

Započelo uređenje cestovnih prijelaza i vodotoka Bristovac (Jaruga)

Nastavno na zaključke radnog kolegija imeđu vodstva Općine Pirovac i predstavnika Hrvatskih voda održanog u listopadu i studenom 2013. godine, vremenski uvjeti su napokon omogućili početak radova na vodotoku Bristovac koji prolazi kroz poljoprivredna zemljišta između mjesta Kašić i Putičanje, a koji služi za prikupljanje i odvođenje viška vode sa okolnog poljoprivrednog zemljišta.

Vodotok je u glavnini toka zarastao u raslinje ili je djelomično urušen. Za vrijeme zimskih mjeseci događa se da vodotok bude preplavljen, te pristup i obrađivanje poljoprivrednim površinama otežan. Također, postoji i više cestovnih prijelaza preko potoka koji nisu odgovarajuće označeni i ograđeni te predstavljaju opasnost za vozila i pješake koji se kreću po njima.

Svi navedeni problemi trebali bi se riješiti, a radove izvodi tvrtka Bormil d.o.o.