04 February 2014

Dalmatinska energetska kuća

DALMATINSKA ENERGETSKA KUĆA U PIROVCU 

petak7.veljače 2014. u 18:00 sati

–    Kino dvorana – 

Pozivamo Vas na Tribinu na kojojćemo predstaviti:

  1. Energetski Efikasnu, Ekološki i Ekonomski isplativu obnovu postojećih i gradnju novih stambenih i poslovnih građevina s primjenom Obnovljivih Izvora Energije
  2. Mogućnosti i način prijavljivanja naHR i EU Fondove za sufinanciranje obnove i gradnje
  3. Energetske preglede i Energetsko Certificiranje građevina

Tijekom Tribine Sudionici će moći postavljati pitanja i ispuniti ANKETNI UPITNIK za osobne potrebe Energetske Obnove i/ili Gradnjete Sufinanciranjai Energetskih pregleda i Energetskog certificiranja.

Općina Pirovac će u suradnji s Projektnim timom DALMATINSKE ENERGETSKE KUĆE upriličiti savjetovanja o svim navedenim temama i pitanjima.

Među anketiranim Sudionicima bit će dodijeljene 2 nagrade: Energetski pregled građevine i Pregled projektne dokumentacije.

DOBRO DOŠLI!!!

Back to top