04 December 2013

Postrojba civilne zaštite

Općina Pirovac je 17. Listopada 2012. Godine sukladno zakonu donijela odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite koja će služiti kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i ekoloških katastrofa i velikih nesreća na području Općine Pirovac , a sastavljena je od jednog tima od ukupno 33 pripadnika.

Članovi Postrojbe moraju biti stanovnici Općine Pirovac, te ovim putem pozivamo sve mještane da u što većem broju ispune pristupnicu u prilogu i dobrovoljno se prijave za člana Postrojbe, pošto ista do danas nije formirana. Za više informacija o Postrojbi kontakt osoba je zamjenik općinskog načelnika Ante Čubrić. 

Back to top