27 November 2013

Sastanak sa stanovnicima Vrulja

Općina Pirovac organizira sastanak sa stanovnicima "Vrulja" koji će se održati u subotu, 30.11.2013. u prostorijama kino dvorane s početkom u 17.00 h. Tema sastanka je ulaganje u rekonstrukciju postojećih i izgradnja novih elektroenergetskih objekata, te ostale teme kao što su legalizacija, prostorni plan i izgradnja komunalnih vodnih građevina.

Back to top