Potpisani ugovori vrijedni 667 tisuća kuna za sufinanciranje rada i programa udruga

Danas su u Općinskoj vijećnici potpisani ugovori između općine Pirovac i udruga o financijskoj potpori programima i projektima od javnog značaja u kulturi, sportu, socijalnoj i drugoj skrbi za 2018. godinu.
U 2018. godini Općina Pirovac financirat će rad 17 udruga za što je izdvojeno 667.000,00 kn.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran provedena je u periodu od 19. listopada 2017. godine do 30. listopada 2017. godine. Osam (8) dana   prije početka javne rasprave, Nositelj izrade objavio je Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave sa svim relevantnim podacima.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  (II)  Prostornog  plana  uređenja  Općine Pirovac  provedena  je  u  periodu  od  19.  listopada  2017.  godine  do  30.  listopada  2017. godine.  
Sukladno  članku  96.  Zakona,  osam  (8)  dana  prije  početka  javne  rasprave,  Nositelj  izrade objavio je Obavijest o provođenju javne rasprave sa svim relevantnim podacima u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Pirovac.

Dobiveno novih 500 tisuća kuna bespovratnih sredstava za II. građevinsku fazu uređenja plaže Lolić

S ciljem jačanja destinacija i povećanja konkurentnosti cjelokupnog hrvatskog turizma, a temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, Ministarstvo je objavilo Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava. Tom su Odlukom odobrena sredstva za sufinanciranje 46 razvojnih projekata u ukupnoj vrijednosti 19.971.700 kuna za plaže i centre za posjetitelje i interpretacijske centre. Među odabranim razvojnim projektima je i onaj pirovački.Izvješće udruga građana za 2017. godinu 

   
Back to top