Wednesday, 06 December 2017 11:48

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Pirovac

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.), iz osobito opravdanih razloga,

s a z i v a m

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
7. prosinca 2017. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 13. studenoga 2017. godine,
2. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Pirovac,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2017. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te zamjenik općinskog načelnika.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, dipl. oec., v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

Back to top