Monday, 13 November 2017 10:21

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Pirovac

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.), 

s a z i v a m
4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
13. studenoga 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 17 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED: 

     
  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 25. kolovoza 2017. godine,
  2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
  3. Godišnji financijski izvještaj trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o. za 2016. godinu,
  4. Financijsko izvješće DVD-a Pirovac za 2016. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Pirovac,
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
  7. Prijedlog Odluke o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Pirovac za koje suvlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja,
  8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pirovac i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu,
  9. Suglasnost za ograđivanje kopnenog dijela Marine Pirovac.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, direktor trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o. te mr. sc. Koviljka Aškić, direktorica tvrtke „Eko-Adria“ d.o.o. Pula.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, dipl. oec., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

Back to top