Monday, 21 August 2017 09:25

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Pirovac

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m
3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
25. kolovoza 2017. godine (petak), s početkom u 9 sati.


Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 30. lipnja 2017. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2017. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2017. godinu,
4. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2017. godinu,
5. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2017. godinu,
6. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2017. godinu,
7. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2017. godinu,
8. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu,
9. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2017. godine,
10. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2017. godine,
11. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2017. godine.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te zamjenik općinskog načelnika.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022/467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

Back to top