Tuesday, 27 June 2017 10:13

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Pirovac

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
30. lipnja 2017. godine (petak), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 12. lipnja 2017. godine,
2. Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2016. godinu,
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu,
5. Prijedlog Odluke o porezima Općine Pirovac,
6. Prijedlog Odluke o prijenosu obavljanja poslova utvrđivanja i naplate poreza na Poreznu upravu,
7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pirovac,
8. Ograđivanje kopnenog dijela Marine Pirovac,
9. Izbor Odbora za statut, poslovnik i propise.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te zamjenik općinskog načelnika.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022/467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

 

Back to top