Monday, 17 April 2017 15:08

28 sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.), 

s a z i v a m 
28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
18. travnja 2017. godine (utorak), s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23. 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane 13. ožujka 2017. godine,
2. Trgovačko društvo „Vrilo“ d.o.o.,
3. Turistička zajednica Općine Pirovac,
4. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Pirovac za 2016. godinu,
5. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom na području Općine Pirovac,
6. Ostala pitanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, direktor trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o., službenica zadužena za računovodstvene poslove društva, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Pirovac te predsjednici Mjesnih odbora Kašića i Putičanja. 

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU

Back to top