Wednesday, 08 March 2017 12:19

27. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
13. ožujka 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 12. prosinca 2016. godine,
2. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2016. godine,
3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2016.
godine,
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Pirovac za 2016. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2016.
godinu,
6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2016. godinu,
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Pirovac,
8. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine
Pirovac za 2017. godinu,
9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2017. godini,
10. Ostala pitanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i predsjednici Mjesnih odbora Kašića i Putičanja.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Back to top