Monday, 05 December 2016 11:36

26. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
12. prosinca 2016. godine (ponedjeljak), s početkom u 17,30 sati.


Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane 28. studenoga 2016. godine,
2. Prijedlog Mišljenja o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića
u naselju Pirovac,
3. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac,
4. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u
2016. godini,
5. Ostala pitanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i predsjednici Mjesnih odbora Kašića i Putičanja.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

Back to top