Thursday, 24 November 2016 13:29

25. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m
25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
28. studenoga 2016. godine (ponedjeljak), s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane 5. listopada 2016. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (II.) Proračuna Općine Pirovac za 2016. godinu,
3. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Pirovac za 2016. godinu,
4. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za
2016. godinu,
5. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2016. godinu,
6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2016. godinu,
7. Prijedlog Izmjena Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2016. godinu,
8. Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu,
9. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2017. godinu (Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Pirovac za 2018. i 2019. godinu i Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2017. – 2019. godine),
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2017. godinu,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2017. godinu,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2017. godinu,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2017. godinu,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2017. godinu,
15. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2017. godinu,
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu,
17. Ostala pitanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, voditeljica Službe za financije i predsjednici Mjesnih odbora Kašića i Putičanja.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

Back to top