Monday, 25 July 2016 11:30

23. sjednica općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m
23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac
za dan 26. srpnja 2016. godine (utorak), s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane 21. travnja 2016. godine,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata zamjenika vijećnika te polaganje prisege,
3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2016. godine,
4. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2016. godine,
5. Godišnji financijski izvještaj trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o. za 2015. godinu,
6. Financijsko izvješće DVD-a Pirovac za 2015. godinu,
7. Financijska izvješća udruga građana koje djeluju na području Općine Pirovac za 2015. godinu,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu,
9. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
10. Ostala pitanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, direktor trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o., službenica zadužena za računovodstvene poslove društva tepredsjednici Mjesnih odbora Kašića i Putičanja.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU

PREUZMITE TONSKI ZAPIS

 

Back to top