Monday, 18 April 2016 12:47

22. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.), 

s a z i v a m 
22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
21. travnja 2016. godine (ćetvrtak), s početkom u 17,30 sati. 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.
Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane 15. ožujka 2016. godine,  
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2015. godinu,
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pirovac za 2016. godinu,
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2016. godinu, 
6. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2016. godinu,
7. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2016. godinu,
8. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Pirovac za 2015. godinu,
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja,
10. Ostala pitanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, voditeljica Službe za financije JUO te predsjednici mjesnih odbora Kašića i Putičanja.
Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

Back to top