Thursday, 10 March 2016 13:33

21. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.), 

s a z i v a m 
21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
15. ožujka 2016. godine (utorak), s početkom u 17,30 sati. 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23. 

Za sjednicu predlažem sljedeći 
dnevni red:

      

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća održane 2. veljače 2016. godine,
2. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine,
3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015.godine,
4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2015. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2015. godinu,
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2015. godinu,
7. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Pirovac za 2016. godinu,
8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2016. godini,
9. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Pirovac,
10. Prijedlog Odluke o uključivanju u inicijativu pokretanja lokalne akcijske grupe u ribarstvu na području Šibensko-kninske županije,
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu,
12. Prijedlog Odluke o nabavi službenog vozila za potrebe Općine Pirovac,
13. Ostala pitanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

Back to top