Monday, 13 April 2015 07:55

16. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m 

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 
15. travnja 2015. godine (srijeda), s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23. 
Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 17. ožujka 2015. godine,
  2. Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Pirovac (SEAP),
  3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2014. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran,
  6. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Pirovac za 2014. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te mr.sc. Slavica Robić, predstavnica Društva za oblikovanje održivog razvoja, Zagreb.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA 
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA 

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA

Back to top