Thursday, 12 March 2015 10:53

15. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.), 

s a z i v a m 
15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 

17. ožujka 2015. godine (utorak), s početkom u 17,30 sati.
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 18. prosinca 2014. godine,
 2. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 07. do 31. 12. 2014. godine,
 3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 07. do 31. 12. 2014. godine,
 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2014. godinu,
 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu,
 6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu,
 7. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Pirovac za 2015. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2015. godini,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
 10. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o.,
 11. Razrješenje i imenovanje člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja,
 12. Ostala pitanja.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA 
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r

PREUZIMANJE MATERIJALA 


P
REUZIMANJE TONSKOG ZAPISA 

 

Back to top